Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Jak to działa ?


Jest to pomoc finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy celem stworzenia lub przystosowania stanowiska pracy i zatrudnienia na nim skierowanego bezrobotnego.


Dla kogo?


O refundację może ubiegać się:


Jak uzyskać?


Złóż wniosek o refundację w swoim powiatowym urzędzie pracy, a po otrzymaniu pozytywnej decyzji zatrudnij, na 24 miesiące,osobę bezrobotną kierowaną z tego urzędu. (Bez obaw - możesz samodzielnie przeprowadzić rekrutację  )


W skrócie:
Ważne:


Zapoznaj się z regulaminem przyznawania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy            w Twoim urzędzie pracy. Wewnętrzne regulaminy mogą zawierać dodatkowe warunki. Określają też maksymalną kwotę refundacji.


Złóż wniosek w swoim PUP

Wykup

abonament


Wykaż

poniesione

koszty

Zatrudnij

nowego pracownika

SaldeoSMART

  • podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
  • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, żłobek lub klub dziecięcy,
  • podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych,
  • spółdzielnia socjalna.
Więcej informacji
Chcę porozmawiać
W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu: +48 537 101 310